• Мета лекційного курсу – ознайомити студентів із загальними принципами стилістики,  визначити стилістику як самостійну лінгвістичну дисципліну і як основну галузь теорії мови,  розкрити значення і місце стилістики у сучасному мовознавстві. Завдання – розкрити студентам основні стилістичні категорії сучасної французької мови,  ознайомити їх зі стилями мови,  стилістичною диференціацією лексичних і граматичних засобів,  прийомами найбільш доцільного використання їх відповідно до змісту тексту,  жанру,  цільового призначення і загальної експресивної спрямованості. Після вивчення розділу студент повинен знати закони, які управляють функціонуванням мовних засобів у різних сферах спілкування,  специфічні особливості функціональних стилів та вміти використовувати  основні методи стилістичного аналізу тексту,  застосовувати мовні навички в процесі інтерпретації літературно-критичного матеріалу.

    Курс читається французькою мовою.