5 семестр

 • 1.1 Мета викладання дисципліни. Основна мета лекційного курсу „Стилістика французької мови” – ознайомити студентів із загальними принципами стилістики, визначити стилістику як самостійну лінгвістичну дисципліну і як основну галузь теорії мови, розкрити значення і місце стилістики у сучасному мовознавстві.

   

  1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити фахівців вирізняти основні стилістичні категорії сучасної французької мови, ознайомити їх зі стилями мови, стилістичною диференціацією лексичних і граматичних засобів, прийомами найбільш доцільного використання їх відповідно до змісту тексту, жанру, цільового призначення і загальної експресивної спрямованості.

   

  1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

  • перерахувати основні етапи історії дослідження стилю у французькій літературі та лінгвістиці;

  • проілюструвати за допомогою літературного матеріалу досягнення досліджень стилю французької мови у різні історико-літературні періоди;

  • дати визначення основних ключових понять стилістики французької мови;

  • встановлювати та коментувати зв’язки стилістики з іншими лінгвістичними дисциплінами;

  • послуговуватися законами, які управляють функціонуванням мовних засобів у різних сферах спілкування;

  • розрізняти специфічні особливості функціональних стилів;

  • використовувати основні методи стилістичного аналізу тексту;

  • застосовувати мовні навички в процесі інтерпретації літературно-критичного матеріалу.

   

  Курс читається французькою мовою для студентів спеціальності "французько-український переклад"