9 семестр

 • Мета курсу – опанування базовими поняттями перекладу, а також лексичних, фразеологічних, морфологічних та синтаксичних еквівалентностей між французькою та українською мовами у текстах різних дискурсивних стилів.

 • нормативна циклу професійної та практичної підготовки 

 • Мета курсу з другої мови для студентів 5-го курсу – вивчення життя та творчості французьких письменників ХХ-го століття (Е.Базен, М.Пруст, Л.-Ф. Селін, Ж.-П. Сартр, А.Камю, Ґ.Аполлінер), опрацювання уривків з їхніх творів, що включає коментар тексту та лексичні вправи до нього, а також ознайомлення з основними літературними жанрами та течіями даного періоду літератури Франції, а також поглиблення практичних навичок володіння французькою мовою на основі опрацювання автентичних художніх текстів і вправ до них.
  1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає утому, щоб навчити фахівців бути здатними:
  - розрізняти різні види текстів;
  - інтерпретувати тему тексту, визначати відношення автора та його стиль;
  - ідентифікувати в тексті стилістичні фігури;
  - виділяти головні деталі, включаючи експліцитну та імпліцитну інформацію;
  - виказувати припущення щодо характеру тексту;
  - представляти інформацію зв’язним способом, використовуючи прийоми когезії, референцію, приклади, ілюстрації, узагальнення, висновки, цитати;
  - представляти детальний опис, добре структурований і розвинутий згідно з правилами стилістичного оформлення висловлювання;
  - оцінювати структуру тексту;
  - усно та письмово перекладати уривки тексту та вправи французькою мовою; виконувати відповідні вправи з лексичного матеріалу.
  1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
  - вміти розрізняти різні види текстів;
  - бути спроможним інтерпретувати тему тексту, визначати відношення автора та його стиль;
  - змогти ідентифікувати в тексті стилістичні фігури;
  - вміти виділяти головні деталі, включаючи експліцитну та імпліцитну інформацію;
  - виказувати припущення щодо характеру тексту;
  - вміти представляти інформацію зв’язним способом, використовуючи прийоми когезії, референцію, приклади, ілюстрації, узагальнення, висновки, цитати;
  - вміти представляти детальний опис, добре структурований і розвинутий згідно з правилами стилістичного оформлення висловлювання;
  - зуміти оцінити структуру тексту;
  - бути спроможним усно та письмово перекладати уривки тексту та вправи французькою мовою; виконувати відповідні вправи з лексичного матеріалу.