9 семестр

 • Мета викладання дисципліни

  Мета курсу з аналітичного читання для студентів 5-го курсу – вивчення життя та творчості французьких письменників ХХ-го століття (Е.Базен, М.Пруст, Л.-Ф. Селін, Ж.-П. Сартр, А.Камю, Ґ.Аполлінер), опрацювання уривків з їхніх творів, що включає коментар тексту та лексичні вправи до нього, а також ознайомлення з основними літературними жанрами та течіями даного періоду літератури Франції, а також поглиблення практичних навичок володіння французькою мовою на основі опрацювання автентичних художніх текстів і вправ до них.

   

  Завдання вивчення дисципліни полягає утому, щоб навчити фахівців бути здатними:

  - розрізняти різні види текстів;

  - інтерпретувати тему тексту, визначати відношення автора та його стиль;

  - ідентифікувати в тексті стилістичні фігури;

  - виділяти головні деталі, включаючи експліцитну та імпліцитну інформацію;

  - виказувати припущення щодо характеру тексту;

  - представляти інформацію зв’язним способом, використовуючи прийоми когезії, референцію, приклади, ілюстрації, узагальнення, висновки, цитати;

  - представляти детальний опис, добре структурований і розвинутий згідно з правилами стилістичного оформлення висловлювання;

  - оцінювати структуру тексту;

  - усно та письмово перекладати уривки тексту та вправи французькою мовою; виконувати відповідні вправи з лексичного матеріалу.

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

  - вміти розрізняти різні види текстів;

  - бути спроможним інтерпретувати тему тексту, визначати відношення автора та його стиль;

  - змогти ідентифікувати в тексті стилістичні фігури;

  - вміти виділяти головні деталі, включаючи експліцитну та імпліцитну інформацію;

  - виказувати припущення щодо характеру тексту;

  - вміти представляти інформацію зв’язним способом, використовуючи прийоми когезії, референцію, приклади, ілюстрації, узагальнення, висновки, цитати;

  - вміти представляти детальний опис, добре структурований і розвинутий згідно з правилами стилістичного оформлення висловлювання;

  - зуміти оцінити структуру тексту;

  - бути спроможним усно та письмово перекладати уривки тексту та вправи французькою мовою; виконувати відповідні вправи з лексичного матеріалу.