Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів інженерно-технічного ф-ту. копіювання 7
(Англійська мова за професійним спрямуванням для студ_7)

Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів інженерно-технічного ф-ту.

Метою навчання є вивчення мови на професійному, побутовому та культурологічному рівнях: практичне володіння англійською мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов'язаних з виробничими умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість інструментального застосування іноземної мови.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: необхідний запас мовних одиниць та граматичних елементів, фонологію, орфографію та орфоепію для усної та письмової комунікації в рамках академічного та професійного середовища, що відповідає РВМ В2.

 

Підготовлений фахівець повинен вміти: брати участь у спілкуванні англійською мовою, реалізувати комунікативні наміри на письмі, працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру, поводити себе в різних соціокультурних та професійних ситуаціях та реагувати на них, самостійно навчатися, продовжувати навчання в академічному та професійному середовищі.