Теорія перекладу
(ТППФ_1)

Мета курсу «Теорія перекладу» полягає в ознайомленні сту­дентів з загальними питаннями теорії перекладу, основ­ни­ми моделями та закономірностями процесу перекладу; за­без­печенні глибокого засвоєння видів і типів перекладу та їх використання для правильного (адекватного) відтворення зна­чень комунікативних одиниць мовою перекладу. Курс покликаний навчити студентів розрізняти і використовувати різні види адаптивних стратегій, що застосовуються при перекладі текстів різних жанрів і стилів, та виробити уміння віднайти різнорівневі функціональні відповідники.