Практика перекладу
(Практика перекладу 4 фп)

Завдання курсу полягає в підготовці висококваліфікованого спеціаліста – філолога, перекладача.
Програма розрахована на студентів, які вивчали французьку мову у середній школі, володіють певним лексичним запасом і знайомі з основами граматики французької мови в межах програми середньої школи.

Основна мета курсу „Аспектний переклад” полягає в тому, щоб ознайомити студентів із основними труднощами, що виникають у процесі перекладу з французької мови на українську. Задля цього студенти повинні опанувати певні практичні поради та сформувати відповідну перекладознавчу компетенцію. 

Зміст курсу передбачає :
• надати знання щодо проблем перекладу в залежності від мовних аспектів (лексика, граматика, прагматика, стилістика);
• опрацювання цих знань на прикладі практичних завдань, вправ тощо.

Завдання курсу: навчити знаходити відповідники лексичних, граматичних, фразеологічних та стилістичних явищ у мові, на яку перекладається текст; розрізняти типи та стилі текстів та враховувати їх особливості при перекладі.

В результаті опанування курсу
-студенти при перекладі текстових уривків з французької мови на українську та з української на французьку повинні вміти:
• виділити проблемні аспекти;
• перелічити можливі способи перекладу та їх переваги або недоліки;
• запропонувати відповідники та пояснити їх вибір;
-вони також повинні вміти проаналізувати переклад, вказавши на його сильні та слабкі сторони.