Переклад текстів різних дискурсивних стилів
(Переклад текстів різних дискурсивних стилів)

1.1 Мета викладання дисципліни
Основна мета лекційного курсу „Переклад текстів різних дискурсивних стилів” – ознайомити студентів із загальними принципами перекладу текстів різних дискурсивних стилів з французької мови на українську, а також основними труднощами, які виникають при перекладі художнього текстів різних дискурсивних стилів.
1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити фахівців досліджувати основні способи передачі мовних та стилістичних особливостей текстів різних дискурсивних стилів;  ознайомити їх із труднощами перекладу реалій,  неологізмів, архаїзмів, власних назв тощо,  прийомами найбільш адекватного їх перекладу відповідно до змісту тексту,  жанру,  цільового призначення і загальної експресивної спрямованості.
1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
- окреслити основну проблематику перекладу художнього текстів різних дискурсивних стилів;
- перерахувати методи передачі стилю й епохи автора при перекладі художнього тексту;
- проілюструвати за допомогою прикладів текстів різних дискурсивних стилів «перемоги та поразки перекладача»;
- розрізняти специфічні особливості жанрової стилізації перекладу;
- використовувати  основні методи стилістичного аналізу перекладу;
- застосовувати мовні та перекладацькі навички при перекладі текстів різних дискурсивних стилів з французької мови на українську.
Курс читається українською та французькою мовами.