Переклад художнього тексту
(Переклад художнього тексту (Vк))

Мета викладання дисципліни
Основна мета лекційного курсу „Переклад художнього тексту” – ознайомити студентів із загальними принципами перекладу художнього тексту з французької на українську мову,  визначити основні труднощі, які виникають при перекладі художнього тексту,  розкрити значення понять адекватності та еквівалентності перекладу.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити фахівців досліджувати основні способи передачі мовних та стилістичних особливостей художнього твору;  ознайомити їх з труднощами перекладу реалій,  неологізмів, архаїзмів, власних назв тощо,  прийомами найбільш адекватного їх перекладу відповідно до змісту тексту,  жанру,  цільового призначення і загальної експресивної спрямованості.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
 окреслити основну проблематику перекладу художнього тексту;
 перерахувати методи передачі стилю автора при перекладі художнього тексту;
 проілюструвати за допомогою прикладів з літературного матеріалу перемоги та поразки перекладача;
 розрізняти специфічні особливості жанрової стилізації перекладу;
 використовувати  основні методи стилістичного аналізу перекладу;
 застосовувати мовні та перекладацькі навички при перекладі художніх текстів з французької на українську та з української на французьку мову.
Курс читається українською та французькою мовами