Сучасна література країн, мова яких вивчається
(Сучасна література Франції)

1.1 Мета викладання дисципліни
Основна мета даного курсу полягає в ознайомленні студентів з основними літературними течіями французької літератури ХХ-го та початку ХХІ-го століття та творчістю найвідоміших її представників.

1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає утому, щоб навчити фахівців бути здатними:
 розповісти про сучасні течії у французькій літературі;
 здійснювати аналіз художніх творів з метою дослідження стилю письменника та тієї чи іншої характерної риси літератури Франції останніх десятиліть.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
 витлумачити поняття „нового роману”, подати його основні характеристики та вміти проаналізувати творчий метод  його представників (А.Роб-Ґрійе, М.Бютор, С.Бекет, Р.Пенже, Н.Саррот, М.Дюрас, К.Сімон, К.Ольє, Ж.Рікарду).
 виявити особливості творчого методу авторів французького традиційного роману ХХ ст. (Е.Шарль-Ру, М.Кардіналь, Р.Ґарі/Е.Ажар, К.Рошфор, Ж.М.Робер, А.Ерно, А.Макін, Р.Дефорж, М.Уельбек, П.Констан, Ф.Бегбеде).
 знати та розуміти автобіографічні тенденції у сучасній французькій літературі та творчості сучасних французьких письменників: Ж.Руо, П.Модіано, А.Ерно, А.Макіна, М.Юрсенар.
 пояснити особливості життя сучасного „традиційного” роману та новели шляхом аналізу творів М.Турньє, А.Шедід, Ф.Соллерса, Ж.-М.Г.Леклезіо, Ф.Вейерґанса, П.Пежю, Ф.Шандернагор, П.Мішона, Ж.Ешноза, Ф.Делерма, Е.-Е.Шмітта, Ф.Клоделя, А.Жардена, А.Нотомб, А. Ґавальда.
 Виявляти основні риси сучасного французького детективного роману «полар» Д.Пеннака, Д.Дененкса, Ж.-К.Іззо.

Курс читається французькою мовою.