Основна іноземна мова
(Основна іноземна мова (IVк))

Мета курсу з основної мови для студентів 4-го курсу – вивчення життя та творчості французьких письменників ХХ-го століття (М.Паньоль, Ф.Моріак, М. Дрюон, П. Валері, А. де Сент-Екзюпері, Б.Клавель, А.Моруа, М.Еме), опрацювання уривків з їхніх творів, що включає коментар тексту та лексичні вправи до нього, а також ознайомлення з основними літературними жанрами та течіями даного періоду літератури Франції, а також поглиблення практичних навичок володіння французькою мовою на основі опрацювання автентичних художніх текстів і вправ до них.
1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає утому, щоб навчити фахівців бути здатними:
- розрізняти різні види текстів;
- інтерпретувати тему тексту, визначати відношення автора та його стиль;
- ідентифікувати в тексті стилістичні фігури;
- виділяти головні деталі, включаючи експліцитну та імпліцитну інформацію;
- виказувати припущення щодо характеру тексту;
- представляти інформацію зв’язним способом, використовуючи прийоми когезії, референцію, приклади, ілюстрації, узагальнення, висновки, цитати;
- представляти детальний опис, добре структурований і розвинутий згідно з правилами стилістичного оформлення висловлювання;
- оцінювати структуру тексту;
- усно та письмово перекладати уривки тексту та вправи французькою мовою; виконувати відповідні вправи з лексичного матеріалу.
1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни
- вміти розрізняти різні види текстів;
- бути спроможним інтерпретувати тему тексту, визначати відношення автора та його стиль;
- змогти ідентифікувати в тексті стилістичні фігури;
- вміти виділяти головні деталі, включаючи експліцитну та імпліцитну інформацію;
- виказувати припущення щодо характеру тексту;
- вміти представляти інформацію зв’язним способом, використовуючи прийоми когезії, референцію, приклади, ілюстрації, узагальнення, висновки, цитати;
- вміти представляти детальний опис, добре структурований і розвинутий згідно з правилами стилістичного оформлення висловлювання;
- зуміти оцінити структуру тексту;
- бути спроможним усно та письмово перекладати уривки тексту та вправи французькою мовою; виконувати відповідні вправи з лексичного матеріалу.