Основна іноземна мова
(Основна іноземна мова (Vк))

Мета викладання дисципліни

Мета курсу з аналітичного читання для студентів 5-го курсу – вивчення життя та творчості французьких письменників ХХ-го століття (Е.Базен, М.Пруст, Л.-Ф. Селін, Ж.-П. Сартр, А.Камю, Ґ.Аполлінер), опрацювання уривків з їхніх творів, що включає коментар тексту та лексичні вправи до нього, а також ознайомлення з основними літературними жанрами та течіями даного періоду літератури Франції, а також поглиблення практичних навичок володіння французькою мовою на основі опрацювання автентичних художніх текстів і вправ до них.

 

Завдання вивчення дисципліни полягає утому, щоб навчити фахівців бути здатними:

- розрізняти різні види текстів;

- інтерпретувати тему тексту, визначати відношення автора та його стиль;

- ідентифікувати в тексті стилістичні фігури;

- виділяти головні деталі, включаючи експліцитну та імпліцитну інформацію;

- виказувати припущення щодо характеру тексту;

- представляти інформацію зв’язним способом, використовуючи прийоми когезії, референцію, приклади, ілюстрації, узагальнення, висновки, цитати;

- представляти детальний опис, добре структурований і розвинутий згідно з правилами стилістичного оформлення висловлювання;

- оцінювати структуру тексту;

- усно та письмово перекладати уривки тексту та вправи французькою мовою; виконувати відповідні вправи з лексичного матеріалу.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

- вміти розрізняти різні види текстів;

- бути спроможним інтерпретувати тему тексту, визначати відношення автора та його стиль;

- змогти ідентифікувати в тексті стилістичні фігури;

- вміти виділяти головні деталі, включаючи експліцитну та імпліцитну інформацію;

- виказувати припущення щодо характеру тексту;

- вміти представляти інформацію зв’язним способом, використовуючи прийоми когезії, референцію, приклади, ілюстрації, узагальнення, висновки, цитати;

- вміти представляти детальний опис, добре структурований і розвинутий згідно з правилами стилістичного оформлення висловлювання;

- зуміти оцінити структуру тексту;

- бути спроможним усно та письмово перекладати уривки тексту та вправи французькою мовою; виконувати відповідні вправи з лексичного матеріалу.