Основна іноземна мова
(нм7)

ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

Шифр дисципліни – 6.020303/ 11/ 2/15

Курс: 4; семестр 7; всього годин – 150; 5 кредитів.

Нормативна.

Практичних занять: 66 год.

Форма підсумкового контролю: іспит.